Ovdje ste:: Po?etna
 
 

Ispis

Mladi aktivisti Crvenog kria Sapna su uspjeno sproveli akciju podjele paketa socijalne pomo?i najugroenijima na prostoru op?ine.

Prema rije?ima Ibrage Dropi?a iz Crvenog kria radi se o ukupno 33 paketa hrane i ku?nih potreptina koji su obezbije?eni od strane Vlade Federacije iz rodbnih rezervi a koji su uklju?ivali 50 kg brana, 3 kg ulja, 3 kg e?era, 4 kg soli, 3 kg praka za ve, nareske i sli?no. Dobile su ih porodice socijalno najugroenijih sa spiskova Centra za socijalni rad op?ine Sapna.

 
 
 
 

CB Login