Ovdje ste:: O SAPNI Mjesne zajednice MZ Baljkovica

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

MZ Baljkovica

Ispis
Baljkovica se spominje u XVI stolje?u kao naselje, koje pripada nahiji Sapna. Danas se nalazi na trome?i
op?ina Sapna, Zvornik i Kalesija. Zahvata krajnji jug op?ine Sapna i sa centrom je povezana putem preko
naselja Nezuk. Pretpostavlja se da u ovoj mjesnoj zajednici ivi oko 200 stanovnika. Dan mjesne zajednice
je 9. maj , koji se obiljeava kao dan oslobo?enja ovog podru?ja. Ovu mjesnu zajednicu ?ine slijede?a naselja:
Muhamedbegovi?i, Tijani?i i dio naselja Savi?i.
Najzna?ajniji projekti, koji su realizirani u ovoj mjesnoj zajednici u postratnom periodu , uz pomo? gra?ana,
op?ine Sapna, viih nivoa vlasti te drugih organizacija, su : elektrifikacija, obnova ku?a, vodosnadbijevanja,
izgradnja kanalizacije, izgradnja spomen-obiljeja ehidske ?esme, izgradnja dje?ijeg igralita, ure?enje fudbalskog
igralita, rekonstruiranje puta Nezuk-Baljkovica (I faza), izgradnja objekta MZ Baljkovica, rekonstruiranje puta
Nezuk-Baljkovica (II faza projekat je u toku) i drugi projekti koji su u znatnoj mjeri poboljali uslove ivota u ovoj
mjesnoj zajednici.
 
 
 
 

CB Login