Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis

Ovo selo broji oko 750 stanovnika i nalazi se na brdskom terenu na putu koji vodi od Sapne prema Snijenici i dalje prema Teo?aku. Predsjednik MZ je Juso Jusi? - Bonzo. Tek nekih 1,5% stanovnika je zaposleno, ostatak se bavi poljoprivredom. U selu postoji podru?na kola sagra?ena prije rata a obnovljena 1997. godine, u kojoj rade 2 u?itelja, Suljo Rami? i Muharem Jusi?, zatim ambulanta i omladinska sala. Ambulanta radi od 1998. godine. Gra?ani MZ Godu uz potporu op?inske administracije su asfaltirali dio puta Sapna-Teo?ak koji prolazi kroz Godu. U planu je zavretak vodovodne mree i spomenik poginulim borcima.

Ovo je mjesto prvog organiziranog otpora neprijatelju u toku rata. Datum koji se svake godine obiljeava je 17.10. u spomen otpora Goduana 1991. godine.

by: Ali? Reid

 
 
 
 

CB Login