Ovdje ste:: SOLidarnost Pomozite!
 
 

Pomozite!

Ispis

Crveni kri op?ine Sapna ovih dana je obezbijedio 106 prehrambenih paketa, 15 paketa li?ne higijene i 7 deka za najugroenije, stare, iznemogle i oboljele osobe.

Ispis

Akcija koja trajei rezultate daje Demat pomae na podru?ju Medlisa islamske zajednice Zvornik. Posebno je zna?ajna u toku je ovih zimskih dana kada su temperature ispod nule.

Ispis

Almedina Sinanovi? odli?na je u?enice Ekonomske kole u Kalesiji. 1. marta okrivena joj je veoma teka bolest karcinom limfnih ?vorova.  S obzirom da svakodnevno prima hemoterapije i druge lijekove, Almedinini roditelji nisu u mogu?nosti da to sami finansiraju.

Sredstva za pomo? ovoj djevoj?ici mogu?e je uplatiti na iri ra?un otvoren kod NLB Tuzlanske banke

Potrebna pomo?!

Ispis
Ibrahimovi? (Salke) Ajka ro?ena 1956. godine u Vitinici, udata u Zaseok, Op?ina Sapna. Majka ?etvoro djece, dvoje maloljetne, najmla?a k?erka ima 9 godina i supruga je ratnog vojnog invalida.

Ispis
Ibrahimovi? (Salke) Ajka ro?ena 1956. godine u Vitinici, udata u Zaseok, Op?ina Sapna. Majka ?etvero djece, dvoje maloljetne, najmla?a k?erka ima 9 godina i supruga je ratnog vojnog invalida.     
               

>

 
 
 
 

CB Login