Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH Žene u lokalnim zajednicama
 
 

Žene u lokalnim zajednicama

Ispis

“Bosna i Hercegovina već ima dobre zakone o ravnopravnosti žena i muškaraca svih starosnih grupa, samo ih sada treba primijeniti u lokalnoj zajednici”, kazala je Šemsa Alić, direktorica SNV-a za BiH, na kraju dvodnevnih konsultacija s predstavnicama i predstavnicima sedam općina iz Federacije.

Holandska organizacija za razvoj SNV, u saradnji sa Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine, organizira kontinuiranu edukaciju aktivistica i aktivista iz nevladinog sektora i lokalne administracije, s ciljem političkog i ekonomskog osnaživanja žena.

Konsultacijama u Lukavcu, uz kolegice i kolege iz Sanskog Mosta, Žepča, Novog Travnika, Doboj Juga, Orašja, Novog Grada Sarajevo, pisustvovala je i Fatima Gušić, koordinatorica Gender radne grupe Općine Sapna.

“Ovo je odličan program. Uključili smo se svi prvo u proces istraživanja, da sagledamo stanje u kojem žive žene lokalnih zajednica. Konsultacije nam pomažu da prikupimo relevantne podatke, da ih zatim analiziramo i preoblikujemo u akcione planove. Prema tim planovima onda pišemo projekte i na direktan način ekonomski i politički osnažujemo žene”, kaže Fatima.

Vrijednost programa, pored stečenih znanja, Fatima vidi i u prilici da razgovara sa ljudima iz drugih zajednica, dijeleći solidarnost i zajednički teret djelovanja u nerazvijenim sredinama.


“Želimo konkretno osnaživanje žene u zajednici, u praksi, u svakodnevnom životu. Zato će SNV i Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u svakoj općini, nakon što završimo proces izrade akcionih planova i pisanja projekata, finansirati po dva projekta – jedan iz oblasti politike, drugi iz ekonomije”, kaže direktorica Alić.

Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine (LGFBiH) je trogodišnji program koji uz finansijsku podršku UN WOMEN-a zajednički implementiraju Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine i Holandska organizacija za razvoj (SNV).

 


 
 
 
 

CB Login