Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Ispis
U posljednje vrijeme primjetan je pove?an trend odlaska dravljana BiH radi nedozvoljenog traenja azila u pojedinim zemljama Evropske unije, a naro?ito u vedskoj. Primije?eno je da se gra?ani s podru?ja op?ina Kalesija, Sapna i Zvornik u ve?em broju prijavljuju kod vedskih vlasti za dobivanje azila.

Ministar MUP-a TK-a Amir Husi? je pozvao gra?ane koji namjeravaju putovati u vedsku da odustanu od ove namjere, jer se radi o klasi?noj prevari i obmani u koju su uklju?ene i neke kriminalne grupe iz susjednih zemalja.

- Imamo operativna saznanja da krim-grupe iz Bajine Bate, u saradnji sa nekim prevozni?kim firmama iz Srbije, obe?avaju gra?anima dobijanje azila u vedskoj. Radi se o klasi?noj prevari, jer ?e svi oni koji budu otputovali u vedsku potroiti novac i na kraju biti vra?eni u BiH. Pozivamo gra?ane da ne nasjedaju na ovakve obmane i da odustanu od putovanja, jer je jasno propisan na?in dobijanja azila u zemljama engen zone. Mi smo ve? kontaktirali ambasade zemalja u koje se naj?e?e gra?ani sa ovih prostora prijavljuju za azil i dobili smo jasnu poruku da ?e svi takvi gra?ani biti vra?eni u BiH po hitnom postpupku, kazao je ministar Husi? i naglasio da postoji velika mogu?nost da gra?anima koju budu vra?eni iz vedske bude uvedena viegodinja zabrana ulaska u prostor engena.

Postoji i informacija da dio gra?ana za vedsku putuje sa autobuske stanice u Zvorniku, odakle se autobusima beogradske Laste prevoze do Beograda, gdje ih ?ekaju advokati, koji za odre?eni iznos novca nude nekakvu dokumentaciju, sa kojom bi navodno bh. gra?ani mogli mnogo lake dobiti azil u vedskoj.

www.bportal.ba

 
 
 
 

CB Login