Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis
Situacija u Sapni se ne poboljava! Ve? smo napisali da vodovod u nekim naseljima uglavnom nije u funkciji, da nema struje, telefonske mree a signal mobilne mree je tako?er u prekidu. Klizita su sve opasnija i prijete sve ve?em broju objekata.


Putna komunikacija je skoro prekinuta. Klizite na lokalitetu prevoja Mramorovi je ve? u provaliju odnijelo jednu saobra?ajnu traku. Sa druge strane prevoja, u smjeru Kalesije, klizite nanosi zemlju na kolovoz, putevi prema Jusi?ima, Goduu, Kobili?ima i Me?e?i su teko ote?eni i pitanje je vremena kada ?e se u Sapnu mo?i samo helikopterom. Teko je nabrojati sve ugroene lokacije, zaseoke i puteve. Gaj je uveliko ugroen a i u Me?e?i je kriti?na situacija. Posebno je kriti?an zaseok Durakovi?i. U Gornjoj Sapni su evakuisane porodice u objekat podru?ne kole. 


Raduje to su vodotoci osjetno nii i to kia jenjava ali ?e opasnost od klizita ostati prisutna u sedmicama koje predstoje. 


Saniranje tete jo uvijek nije tema o kojoj se uop?e razmilja i misli svih ugroenih su usmjerene na o?uvanje ivota i normalizaciju u opskrbi energijom i vodom.
 
 
 
 

CB Login